Chưa cập nhật tên xã mới sau sáp nhập: Cán bộ tư pháp cơ sở khắc phục khó khăn

THỨ NĂM, 20/02/2020 11:00:45

Việc thay đổi tên cho các xã sáp nhập ở tỉnh Hải Dương tại hệ thống thông tin quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp vẫn chưa hoàn tất gây khó khăn trong giải quyết một số công việc...

Cán bộ tư pháp xã Đồng Cẩm (Kim Thành) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Sau hơn 2 tháng từ khi Nghị quyết số 788/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 16.10.2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực, việc thay đổi tên cho các xã sáp nhập ở tỉnh Hải Dương tại hệ thống thông tin quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp vẫn chưa hoàn tất. Điều này đã gây một số khó khăn cho cán bộ giải quyết các thủ tục trong lĩnh vực tư pháp ở các cơ sở sáp nhập.

Giữa tháng 2.2020, tại xã Đồng Cẩm (Kim Thành), rất đông người dân đến giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Ông Nguyễn Văn Thái, công chức tư pháp - hộ tịch xã Đồng Cẩm cho biết hiện các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, khai tử, giám hộ, đăng ký nhận con nuôi, cấp bản sao trích lục hộ tịch… đều thực hiện trên hệ thống thông tin quản lý hộ tịch.

Nhưng hiện tài khoản trên hệ thống quản lý hộ tịch của xã Đồng Cẩm vẫn chưa cập nhật tên xã mới. Xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Đồng Gia và Cẩm La. Cán bộ tư pháp đồng thời sử dụng 2 tài khoản này để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đối với phần thông tin về địa chỉ vẫn ghi tên xã cũ, cán bộ phải thêm thao tác chỉnh sửa cho phù hợp. Liên quan đến tên đơn vị hành chính mới chưa cập nhật, việc tra cứu thông tin, tổng hợp số liệu cũng bị ảnh hưởng. 

“Vì tên miền vẫn là tên xã cũ nên trong thời gian đầu, việc thực hiện liên thông thủ tục đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi cũng gặp khó khăn. Sau đó, việc này cũng được giải quyết mặc dù trên phần mềm tên miền là xã cũ, nhưng bên bảo hiểm xã hội vẫn tiếp nhận hồ sơ, điều chỉnh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ”, ông Thái cho biết. 

Hiện nay, các xã có thay đổi địa giới hành chính vẫn chưa cập nhật tên mới trên hệ thống thông tin quản lý hộ tịch. Để bảo đảm cho việc cập nhật thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch trong tỉnh được kịp thời, đúng quy định, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, địa phương, Sở Tư pháp đã đề nghị Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp thay đổi tên một số đơn vị hành chính của tỉnh trên hệ thống thông tin quản lý hộ tịch. Nhưng vì lý do kỹ thuật nên đến nay việc đổi tên vẫn chưa hoàn thành. 

Mặc dù có những vướng mắc về phần mềm hệ thống thông tin quản lý hộ tịch nhưng tinh thần chung của các cán bộ tư pháp cơ sở là khắc phục khó khăn, bảo đảm giải quyết công việc cho người dân thuận lợi. Ông Phạm Ngọc Lân, công chức tư pháp - hộ tịch xã Vĩnh Hưng (sáp nhập từ hai xã Hưng Thịnh, Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang) chia sẻ: “Tên xã mới chưa được cập nhật trên hệ thống thông tin quản lý hộ tịch gây một số khó khăn cho cán bộ tư pháp khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhưng cán bộ tư pháp cơ sở vẫn luôn khắc phục, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân thuận lợi, không để người dân có kiến nghị liên quan đến việc này”.  

HÀ NGA