Đẩy mạnh thực hiện Đề án "Phát triển du lịch Hải Dương giai đoạn 2016-2020"

THỨ TƯ, 30/01/2019 08:40:33

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, năm 2019, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án "Phát triển du lịch Hải Dương giai đoạn 2016-2020".


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước cho Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019 tổ chức chiều 29.1, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong năm nay, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đã đề ra. Trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Đề án "Phát triển du lịch Hải Dương giai đoạn 2016-2020". Chủ động tham mưu UBND tỉnh cơ chế ưu đãi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Xây dựng sản phẩm, thị trường du lịch, kết nối các tour, tuyến. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Tập trung cải thiện chỉ số cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đã trao Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước cho Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao; Huân chương Lao động hạng ba cho ông Vũ Năng Anh, Trưởng Phòng Quản lý thể dục thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
PV