[Đồ họa] 5 năm, Hải Dương xảy ra 181 sự cố, tai nạn

THỨ HAI, 27/06/2022 08:32:27

5 năm qua, toàn tỉnh đã xảy ra 181 sự cố, tai nạn.