Giải thể hai chốt kiểm soát dịch liên ngành cấp tỉnh

THỨ BA, 21/09/2021 17:28:01

Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đã ký quyết định kể từ 0 giờ ngày 21.9 giải thể hai chốt liên ngành cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải thể hai chốt kiểm soát dịch bệnh cấp tỉnh

Cụ thể hai chốt liên ngành cấp tỉnh gồm chốt A13 (km 28+800 quốc lộ 17B thuộc địa phận xã Tam Kỳ, Kim Thành) giáp với TP Hải Phòng và chốt A28 (km 18+700 trên đường trục Bắc-Nam ở khu vực cầu Hiệp, xã Hưng Long, Ninh Giang) giáp tỉnh Thái Bình.

Nguyên nhân dỡ bỏ 2 chốt trên vì các địa phương giáp ranh tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, không có diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại các chốt phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định khi về gia đình và nơi làm việc.

Sau khi giải thể hai chốt trên, toàn tỉnh hiện còn 26 chốt cấp tỉnh.


*) Ngày 21.9, chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại hai chợ đầu mối nông sản Hải Dương và Hội Đô đã được tháo dỡ theo quyết định của UBND TP Hải Dương.

Thành phố yêu cầu Ban Quản lý hai chợ bố trí lực lượng tiếp tục kiểm soát thực hiện nghiêm phòng chống dịch Covid-19, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Người từ tỉnh khác khi đến chợ phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm, trường hợp đặc biệt phải báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh... 

UBND xã Gia Xuyên và UBND phường Thanh Bình thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện quy định phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

PV