Hải Dương hoàn thành Đại hội Đoàn Thanh niên cấp huyện

THỨ SÁU, 12/08/2022 17:47:53

Ngày 12.8, Đoàn Thanh niên các huyện Ninh Giang, Thanh Miện và TP Hải Dương tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022- 2027. Đây là 3 đơn vị cuối cùng trong tỉnh tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên huyện Ninh Giang lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2022- 2027

100%  các Đoàn cấp huyện và tương đương trực thuộc Tỉnh đoàn đã tổ chức đại hội bảo đảm đúng tiến độ, chương trình đề ra. Trong đó, có 1 đơn vị là Thành đoàn Chí Linh bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội.

Với chủ trương đoàn viên thanh niên xung kích, đi đầu trong chuyển đổi số, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 100% Đoàn cấp huyện và tương đương trực thuộc Tỉnh đoàn áp dụng quét mã QR để lấy tài liệu về nội dung đại hội, sử dụng bộ nhận diện đại hội trong khâu trang trí, khánh tiết...

Dự kiến Đại hội Đoàn cấp tỉnh tổ chức không quá 2 ngày, hoàn thành trước ngày 15.10.2022.

PV