Hoàn thành tổ chức Đại hội Chữ thập đỏ cấp huyện

THỨ BA, 12/10/2021 12:00:22

12 Hội Chữ thập đỏ cấp huyện đã hoàn thành Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại hội được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, đúng quy định, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch.


Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Thành, là đại hội cấp huyện cuối cùng trong tỉnh
Văn kiện trình các đại hội đều ngắn gọn, rõ chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Các đại biểu tham dự tích cực đóng góp ý kiến tham gia vào Điều lệ hội và dự thảo Báo cáo chính trị của hội cấp trên…

Hội Chữ thập đỏ tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay.
 
PV