Hội Phụ nữ TP Chí Linh xây dựng 35 công trình “Khuôn viên nhà văn hóa phụ nữ tự quản”

THỨ NĂM, 27/01/2022 15:21:58

Đến ngày 26.1, Hội Phụ nữ TP Chí Linh đã xây dựng được 35 công trình “Khuôn viên nhà văn hóa phụ nữ tự quản” tại nhà văn hóa các thôn, khu dân cư trên địa bàn.


Treo biển công trình “Khuôn viên nhà văn hóa phụ nữ tự quản” tại nhà văn hóa thôn Trung Tâm, phường Hoàng Tiến (Chí Linh)

Cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tặng 160 ghế đá; gần 200 chậu hoa, cây cảnh; sơn tường, vẽ hoa; dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên các nhà văn hóa...

Kinh phí thực hiện công trình “Khuôn viên nhà văn hóa phụ nữ tự quản” được trích từ nguồn tiền bán phế liệu do Hội Phụ nữ các phường, xã thực hiện và xã hội hóa. Trước đó, Hội Phụ nữ các phường, xã thu gom được hơn 36 tấn phế liệu, bán được trên 200 triệu đồng.

PV