[Infographic] Người vào tỉnh Hải Dương cần lưu ý những gì?

THỨ BA, 26/10/2021 10:11:47

Để bảo đảm yêu cầu phòng dịch, tỉnh Hải Dương đưa ra một số yêu cầu với người vào địa bàn tỉnh.