[Infographics] Từ ngày 1.10: Đối tượng nào được nhận hỗ trợ của gói 38.000 tỷ đồng?

THỨ HAI, 27/09/2021 12:34:37

Được thực hiện từ ngày 1.10, gói hỗ trợ an sinh 38.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 116/NQ-CP hướng tới người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Việc hỗ trợ người lao động với 6 mức khác nhau dựa trên thời gian tham gia Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Với người sử dụng lao động, mức hỗ trợ là giảm mức đóng vào Quỹ từ 1% xuống còn 0%.
Theo Dân trí