[Infographics] Việt Nam công nhận hộ chiếu vaccine của nhiều nước

THỨ SÁU, 22/10/2021 11:00:10

Những người của 72 quốc gia, vùng lãnh thổ có giấy chứng nhận tiêm chủng hay "hộ chiếu vaccine" sẽ được sử dụng trực tiếp tại Việt Nam và giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày.