Kết thúc cách ly y tế các thôn, cụm dân cư trên địa bàn xã Minh Hòa

THỨ BẢY, 23/10/2021 20:04:34

Từ 0 giờ ngày 24.10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thị xã Kinh Môn sẽ kết thúc cách ly y tế đối với thôn, cụm dân cư trên địa bàn xã Minh Hòa.


Từ 0 giờ ngày 24.10, chốt kiểm soát liên ngành cầu Mo sẽ được dỡ bỏ 

Cụ thể, kết thúc cách ly y tế toàn bộ thôn Nội, gồm 982 hộ dân với 3.312 nhân khẩu; một phần khu vực Bãi Giá gồm 6 hộ dân với 20 nhân khẩu (được xác định từ hộ nhà ông Bùi Văn Dạn và bà Phạm Thị Đang đến nhà bà Trương Thị Chiều), xóm 9 (đều thuộc thôn Ngoại) gồm 36 hộ dân với 116 nhân khẩu (được xác định từ ngõ nhà bà Trương Thị Tươi đến hộ nhà ông Trương Văn San và bà Vũ Thị Hé).

Trong thời gian 14 ngày kể từ ngày có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế, các khu dân cư này không phát sinh ca mắc Covid-19. 

Cũng từ 0 giờ ngày 24.10, UBND thị xã Kinh Môn quyết định giải thể chốt kiểm soát liên ngành thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực cầu Mo (xã Minh Hoà). Các lực lượng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại các chốt phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định trước khi về gia đình và nơi làm việc.

THANH HÀ