LLVT Cẩm Giàng giúp đỡ nhiều hộ khó khăn

THỨ BẢY, 11/11/2017 14:20:15

Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Cẩm Giàng vừa triển khai phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.


Các đơn vị lực lượng vũ trang huyện Cẩm Giàng ký kết giao ước thi đua
Hằng năm, Ban CHQS huyện lựa chọn giúp đỡ 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí giúp đỡ các gia đình trích từ hòm tiết kiệm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban CHQS mỗi xã, thị trấn giúp đỡ 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi cán bộ, nhân viên trong  LLVT huyện có 1 việc làm thiết thực vì người nghèo. Ngoài ra, các đơn vị tích cực hỗ trợ về giống vốn, tặng sổ tiết kiệm. Thời gian thực hiện phong trào thi đua từ tháng 12.2017 - 3.2020.

Phong trào thi đua này được LLVT huyện gắn với tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020.
 
HOÀNG KẾ