Nâng cao kỹ năng hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên

THỨ NĂM, 08/12/2022 16:00:47

Sáng 8.12, Hội Sinh viên Hải Dương tổ chức hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp, triển khai chương trình công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2022-2023.

Cán bộ Hội Sinh viên các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh đóng góp ý kiến vào kỹ năng làm việc theo nhóm

Theo kế hoạch, Đại hội Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổ chức từ tháng 8-10.2023. Thời gian tổ chức đại hội, hội nghị chi hội, liên chi hội và cấp trường không quá 1 ngày. Đại hội Hội Sinh viên cấp tỉnh tổ chức không quá 1,5 ngày, hạn cuối tổ chức là ngày 31.10.2023. Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh yêu cầu các cấp hội xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, chuẩn bị tốt công tác nhân sự.

Tại hội nghị, hơn 50 cán bộ Hội Sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã được trang bị kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thực hành xã hội, xây dựng chương trình, tổ chức phong trào và các kỹ năng hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên.

MINH NGUYÊN