Phụ nữ TP Hải Dương giúp 136 hộ thoát nghèo

THỨ BẢY, 25/09/2021 16:36:25

Bằng nhiều hình thức hỗ trợ, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ ở TP Hải Dương đã giúp đỡ 136 hộ thoát nghèo.

Lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Hải Dương lần thứ XXII nhiệm kỳ 2021-2026

5 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ ở TP Hải Dương đã tín chấp với một số ngân hàng, Tổ chức Tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình thương (TYM) chi nhánh Hải Dương cho hơn 5.500 hội viên vay trên 177,3 tỷ đồng phát triển kinh tế gia đình.

Các cấp hội vận động 100% cán bộ, hội viên tham gia ít nhất 1 mô hình tiết kiệm từ chi hội với tổng số tiền tiết kiệm là hơn 27,5 tỷ đồng cho gần 1.500 hội viên vay.

Để hội viên sử dụng vốn có hiệu quả, các cấp hội đã chủ động phối hợp tổ chức được 148 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho 24.872 lượt chị em. Phối hợp tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 3.525 cán bộ, hội viên, trong đó đã có 1.832 lao động có việc làm.

Các cấp hội giúp 136 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố từ 1,65% (năm 2016) xuống còn 1,04% (năm 2020). 

VIỆT QUỲNH