Rút nhân lực y tế các địa phương chi viện TP Hồ Chí Minh về trước ngày 15.10

THỨ NĂM, 07/10/2021 08:16:02

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực và cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh.


Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân mắc Covid-19

Ngày 6.10, Bộ Y tế đã có công văn gửi UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị sắp xếp để nhân lực hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trở về địa phương công tác.

Công văn nêu rõ: Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực và cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh. UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30.9.2021 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Vì vậy, để bảo đảm sức khỏe cho cán bộ viên chức y tế đồng thời thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ viên chức y tế tại các địa phương, đơn vị, Bộ Y tế đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Y tế, các cơ quan chuyên môn của thành phố và UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức bố trí, sắp xếp và tạo điều kiện hỗ trợ các thủ tục cần thiết để các đoàn cán bộ viên chức y tế của các địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh được về địa phương, đơn vị công tác chậm nhất trước ngày 15.10.2021.

Trước đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, để bảo đảm đủ nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế đã huy động nhân lực y tế từ các địa phương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và các cơ sở giáo dục đại học y dược tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Một số đoàn cán bộ viên chức y tế của các địa phương, đơn vị đã có thời gian hỗ trợ chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh liên tục từ tháng 7 đến nay.

Theo TTXVN