Thanh Hà: 126 hộ hội viên phụ nữ đạt tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch"

THỨ NĂM, 19/12/2019 13:31:32

Năm 2019, Hội Phụ nữ (HPN) các xã, thị trấn của huyện Thanh Hà đã giúp 126 hộ hội viên đạt tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch". Trong đó có 102 hộ thoát nghèo.

Ngay từ đầu năm, Chi hội Phụ nữ ở các xã, thị trấn đã rà soát, phân công cán bộ, hội viên theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn các gia đình chưa đạt tiêu chí. Việc hỗ trợ, giúp đỡ thông qua nhiều hình thức đa dạng như tín chấp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho hội viên vay vốn để phát triển kinh tế; tuyên truyền, vận động các hộ không vi phạm chính sách dân số, giữ gìn vệ sinh môi trường... Tiếp tục duy trì hoạt động các câu lạc bộ về nước sạch, vệ sinh, môi trường, gia đình "5 không, 3 sạch"... Điển hình thực hiện tốt công tác trên là HPN các xã: Hồng Lạc, Liên Mạc, Cẩm Chế.

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động năm 2010 trên phạm vi toàn quốc với 8 tiêu chí cụ thể. "5 không" là: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; "3 sạch" là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.   
 HOÀNG QUÂN