Thanh Hà hỗ trợ nhiều người nghèo xây nhà

THỨ SÁU, 22/10/2021 10:20:32

Sáng 21.10, Ủy ban MTTQ huyện Thanh Hà hỗ trợ kinh phí xây nhà “đại đoàn kết” cho gia đình bà Đặng Thị Nhỡ ở thôn Tứ Cường và bà Nguyễn Thị Ngời ở thôn Ngoại Đàm (cùng xã An Phượng).


Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Ngời

Đây là những hộ nghèo. Mỗi hộ được Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, xã hỗ trợ 10 triệu đồng, các đoàn thể ở địa phương tặng một số đồ dùng. 

Năm 2021, huyện Thanh Hà hỗ trợ xây 15 nhà “đại đoàn kết” cho người nghèo. 

MINH NGUYÊN