Thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip: Công an Thanh Hà đạt kết quả cao nhất tỉnh

THỨ NĂM, 01/12/2022 18:53:34

Thực hiện chỉ tiêu của đợt cao điểm "90 ngày đêm", hiện nay, Công an huyện Thanh Hà là đơn vị có số lượng thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cao nhất tỉnh.

Từ ngày 5.10 bắt đầu thực hiện chỉ tiêu của đợt cao điểm "90 ngày đêm" đến ngày 30.11, Công an huyện Thanh Hà có số lượng thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip của công dân cao nhất tỉnh, với 4.217 trong tổng số 6.606 hồ sơ được giao, đạt gần 64%.

Theo Công an tỉnh, cũng trong thời gian trên, toàn tỉnh thu nhận được 42.572 trong tổng số 101.495 hồ sơ theo chỉ tiêu Bộ Công an giao, đạt gần 42%.

Theo kế hoạch, đến ngày 20.12.2022, Công an tỉnh phải hoàn thành thu nhận số hồ sơ còn lại nên từ nay đến thời gian trên, trung bình mỗi ngày các đơn vị cần thu nhận 2.893 hồ sơ.
TRUNG VŨ