Tích cực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

THỨ TƯ, 22/09/2021 09:45:57

Các địa phương tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn.

Do tình hình dịch Covid-19, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND cấp huyện tập trung tuyên truyền; treo băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ môi trường tại các nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở người dân cùng hành động bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn.

Các địa phương tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn. Tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường. 

Tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hóa, các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, cửa hàng tạp hóa trong các hoạt động mua sắm, giao đồ ăn, thực phẩm, đồ uống trên địa bàn. 
MINH HỒNG