Tìm kiếm sáng kiến bảo vệ gia đình trước thiên tai và biến đổi khí hậu

THỨ SÁU, 09/04/2021 21:00:35

Hội Phụ nữ tỉnh vừa phát động các cấp hội trong tỉnh hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm kiếm các sáng kiến với chủ đề “Gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu”.


Ban tổ chức tiếp nhận bài dự thi đến hết ngày 31.5
Cuộc thi do Hội Phụ nữ Việt Nam phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam, Trung tâm Sống và Học tập vì môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) Việt Nam tổ chức. Cuộc thi nhằm lan tỏa ý thức hành động vì môi trường, tìm kiếm, thúc đẩy các sáng kiến, giải pháp có thể áp dụng nhân rộng, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới hội viên phụ nữ và người dân tìm hiểu về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội của hội, của địa phương. Phản ánh kết quả triển khai hưởng ứng của các cấp hội tới Hội Phụ nữ tỉnh.

Ban tổ chức tiếp nhận bài thi qua bưu điện hoặc địa chỉ email: [email protected] từ khi công bố thể lệ đến hết ngày 31.5. Ban tổ chức sẽ trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải phụ cho các tập thể, cá nhân tham gia, giá trị giải thưởng từ 500.000-5 triệu đồng.
PV