Trên 91% số gia đình hội viên phụ nữ xã Định Sơn đạt “”5 không, 3 sạch”

THỨ SÁU, 02/04/2021 18:33:28

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội Phụ nữ xã Định Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút 86% trở lên số phụ nữ vào tổ chức Hội.


Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội Phụ nữ xã Định Sơn phấn đấu thu hút 86% trở lên số phụ nữ vào tổ chức Hội

Sáng 2.4, Hội Phụ nữ xã Định Sơn tổ chức điểm Đại hội Hội Phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện Cẩm Giàng. 

Nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ xã Định Sơn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. 8/9 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 đề ra. Đến nay đã có trên 91% số gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động "5 không, 3 sạch", vượt chỉ tiêu đề ra. 100% các chi hội duy trì các hoạt động tiết kiệm với trên 1.000 lượt chị tham gia; đảm nhận trồng, chăm sóc 13 tuyến đường hoa với tổng chiều dài trên 8,6 km. Hội đã tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, phụ nữ và trẻ em nghèo, gia đình gặp khó khăn do dịch Covid – 19. Toàn xã đã thành lập được 12 câu lạc bộ, 10 mô hình phụ nữ thu hút trên 1.000 hội viên tham gia...

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội Phụ nữ xã Định Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút 86% trở lên phụ nữ vào tổ chức Hội. Phấn đấu hằng năm có ít nhất 80% gia đình phụ nữ nghèo, cận nghèo được giúp bằng nhiều hình thức. Mỗi năm vận động, trợ giúp thêm được ít nhất 2 gia đình đạt tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch"; đăng ký, thực hiện 1 công trình, phần việc góp phần xây dựng cảnh quan, không gian an toàn, xanh - sạch - đẹp. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất bầu Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã Định Sơn khóa mới gồm 13 đồng chí.

​TUẤN SỸ