Trung bình mỗi ngày có 51 người về từ các tỉnh, thành phố phía Nam

CHỦ NHẬT, 14/11/2021 11:11:22

Trong 33 ngày qua, Hải Dương đã có 1.680 người về từ các tỉnh, thành phố phía Nam.

Theo Công an tỉnh, trong ngày 13.11, toàn tỉnh có 329 người về từ vùng dịch, địa phương ngoài tỉnh, trong đó 61 người về từ các tỉnh, thành phố phía Nam.

Tính từ ngày 12.10-13.11, toàn tỉnh có 7.379 người về từ các tỉnh, thành phố, trong đó có 1.680 trường hợp về từ các tỉnh, thành phố phía Nam (TP Hồ Chí Minh có 851 người, Đồng Nai 272 người, Bình Dương 229 người…).

Như vậy, trong 33 ngày thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 có 1.680 trường hợp về từ các tỉnh, thành phố phía Nam; tính trung bình mỗi ngày có 51 người về Hải Dương từ các địa phương phía Nam.

Ngày 13.11, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã phát hiện 10 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19, xử phạt 3,8 triệu đồng. Trong đó có 2 trường hợp vất khẩu trang không đúng nơi quy định, 6 trường hợp vi phạm trật tự đô thị và 2 trường hợp vi phạm các quy định khác về phòng chống dịch.

Từ ngày 12.10-13.11, lực lượng công an trong tỉnh đã xử lý 123 trường hợp vi phạm, phạt tiền 88,9 triệu đồng.

PV