Xây dựng 12 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội

THỨ NĂM, 27/01/2022 22:22:20

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (27.3.1947 - 27.3.2022) của các cơ quan, đơn vị.


Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Giàng bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trần Văn Chương ở xã Lương Điền, bố liệt sĩ Trần Văn Cung

Từ tháng 12.2021 đến nay, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 11 nhà tình nghĩa và 1 nhà đồng đội tại 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng 840 triệu đồng. Riêng Ban Chỉ huy quân sự TP Chí Linh ngoài hỗ trợ xây dựng 1 nhà tình nghĩa, đơn vị còn vận động, hỗ trợ sửa chữa thêm 1 ngôi nhà cho gia đình chính sách. Toàn bộ số tiền được các đơn vị vận động xã hội hóa và do cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố quyên góp ủng hộ. Đến nay đã có 11/12 ngôi nhà được hoàn thành, bàn giao cho các gia đình đưa vào sử dụng.

PV