Cẩm Giàng bầu trưởng thôn, khu dân cư vào chủ nhật 12.6

THỨ SÁU, 06/05/2022 17:06:13

Sáng 6.5, huyện Cẩm Giàng triển khai kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, kế hoạch bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2024.


Huyện Cẩm Giàng triển khai kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, kế hoạch bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2024
Về công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, huyện quán triệt nội dung đại hội, công tác nhân sự, quy trình chuẩn bị nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ… Đối với các chi bộ thôn khu dân cư, công tác chuẩn bị nhân sự chi ủy gắn với thực hiện Đề án 01 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện mô hình 100% số bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư. Thời gian tổ chức đại hội chi bộ hoàn thành trong quý III.2022.

Về công tác bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2024, huyện Cẩm Giàng thống nhất ngày bầu cử vào chủ nhật 12.6. UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện hướng dẫn, chỉ đạo UBND và Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức thực hiện; tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin của huyện, xã, thị trấn về công tác bầu cử. Thành lập tổ công tác của huyện để hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện bầu cử trưởng thôn, khu dân cư tại các xã, thị trấn.

Đảng ủy các xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo bầu trưởng thôn, khu dân cư do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn làm trưởng ban. Ban Tổ chức Huyện ủy, Uỷ ban MTTQ huyện phối hợp UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện quy trình nhân sự. UBND huyện thành lập tổ rà soát nhân sự của cấp ủy cơ sở giới thiệu bảo đảm 100% số bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư.
L.S