[Đồ họa] Bộ Chính trị quyết định bao nhiêu chức danh cán bộ?

THỨ TƯ, 14/09/2022 13:57:31

Theo Quy định số 80 được ban hành vào cuối tháng 8.2022, Bộ Chính trị sẽ quyết định hơn 20 chức danh cán bộ thuộc các cơ quan Trung ương, quân đội, công an; tỉnh, thành và Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương.