Hải Dương đẩy mạnh củng cố, sắp xếp mô hình tổ chức đảng

THỨ BẢY, 24/09/2022 09:36:48

Đó là một nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, chi bộ cơ sở. Trong ảnh: Ông Nguyễn Đức Hanh (thứ hai từ phải), Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tráng Liệt, xã Thanh Sơn (Thanh Hà) triển khai nhiệm vụ tới một số đảng viên

Ngày 22.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Kế hoạch 104-KH/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16.6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW. Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh củng cố, sắp xếp mô hình tổ chức đảng, đặc biệt ở khu vực xã, phường, thị trấn, bảo đảm 100% số thôn, khu dân cư có chi bộ. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, chi bộ cơ sở. Phân công cấp ủy viên cấp trên theo dõi, phụ trách và dự sinh hoạt với tổ chức đảng ở cơ sở.

Thứ hai, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, xây dựng chỉ tiêu phát triển đảng viên theo Nghị quyết 21-NQ/TW. Cấp ủy các cấp chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Thứ ba, tăng cường công tác quản lý đảng viên. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương đảng viên tiêu biểu; đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên không chấp hành quy định của Đảng. Thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao hướng dẫn thí điểm tổ chức sinh hoạt tổ đảng với các chi bộ có đông đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm... Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW đến các cấp ủy đảng trực thuộc trong tháng 10. 

MINH ANH