Chống thủ đoạn lợi dụng phê bình trong sinh hoạt Đảng

THỨ NĂM, 01/12/2022 08:31:47

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” viết năm 1947, Bác Hồ đã chỉ ra cụ thể về mục đích, yêu cầu, nội dung, cách thức, phương pháp tự phê bình và phê bình.

Người chỉ rõ: “Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ. Vì vậy, phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt…”. Hồ Chí Minh khẳng định: tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén nhất làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh; là nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình Đảng mới chóng phát triển, công việc mới chóng thành công.

Hơn 92 năm qua, nhờ thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình Đảng Cộng sản Việt Nam đã sửa chữa kịp thời nhiều sai lầm, khuyết điểm, làm cho Đảng ngày càng lớn mạnh, vượt qua những khó khăn thử thách, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong các tổ chức đảng và đảng viên của Đảng, phần lớn đã nhận thức đúng, hiểu đúng và thực hành đúng theo nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Nhờ đó, đã chỉ ra cho nhau mặt ưu điểm để phát huy, những hạn chế khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa.

Theo quy định của Đảng, kết thúc một năm hoạt động, các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng và đảng viên. Đối với đảng viên, tiến hành kiểm điểm từng người tại chi bộ và được các đảng viên khác tham gia phê bình, góp ý, đồng thời bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, công tác góp ý phê bình trong kiểm điểm đảng viên vào dịp này là hết sức quan trọng, nhằm chỉ ra cho đồng chí mình những ưu điểm, thế mạnh để tiếp tục phát huy và phấn đấu, đồng thời chỉ ra những hạn chế, nhược điểm để khắc phục, sửa chữa, để cùng nhau tiến bộ, đoàn kết gắn bó với nhau hơn. 

Thực tế hiện nay không ít cán bộ, đảng viên quan niệm phê bình là vạch cái sai của người khác, là đấu tranh không khoan nhượng với đồng chí mình, đó là quan niệm sai lầm. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của đồng chí mình; là giúp đồng chí thấy các điểm mạnh để phát huy, thấy điểm yếu để sửa chữa và thấy trách nhiệm của mình hỗ trợ đồng chí quyết tâm sửa chữa. Nhưng trong thực tế một số người dùng thủ đoạn phản phê bình nhằm làm cho phê bình bị biến dạng, để phục vụ những mưu đồ cá nhân thể hiện ở 3 dạng sau: 

Phê để mà phê, phê để làm phép, phê chung chung, phê mà như chẳng phê, phê chiếu lệ theo kiểu “phê bình một chiều”, nghĩa là chẳng trúng vào ai và tất nhiên “chẳng chết ai”. Thực chất, đó là cách vô hiệu hóa phê bình rất tinh vi, vô trách nhiệm. 

Phê để nịnh, phê để khen nhau và tâng bốc nhau, cố tình phóng đại, bơm thổi những cái hay, cái tốt ấy như kiểu “biến con kiến thành con voi”, cốt để phỉnh nịnh nhau, tâng bốc nhau, nhằm tạo ra cái gọi là uy tín của mình, củng cố cánh hẩu của mình. Thực chất đó là tước bỏ sức mạnh của vũ khí phê bình, như thế có thể được lòng một người nhưng phá tan cả tổ chức.

Phê bình để hạ nhục, xỉ vả nhau, thậm chí là để vu khống, dựng chuyện để bôi nhọ, loại trừ đồng chí mình, đây là hành động thấp hèn, mỉa mai, bới móc, báo thù nhau. Như vậy sẽ mất tính Đảng, vi phạm kỷ luật của Đảng, vi phạm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, là xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác, như thế là vi phạm pháp luật. Đây còn là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. 

Để phê bình trong Đảng bảo đảm đúng tính chất, mục đích, phát huy tác dụng và đúng phương pháp, đòi hỏi mỗi tổ chức đảng và đảng viên phải nhận thức và có thái độ đúng đắn về phê bình trong sinh hoạt Đảng. Đối với mỗi tổ chức đảng cần có thái độ kiên quyết chống lại những biểu hiện, những hành động làm biến dạng phê bình trong sinh hoạt Đảng. Đồng thời có biện pháp xử lý kỷ luật thích đáng đối với những đảng viên lợi dụng phê bình để phục vụ cho động cơ không trong sáng của cá nhân, làm cho đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh.
ĐẶNG ĐÌNH CHIẾN