Điểm sáng về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy

THỨ TƯ, 07/09/2022 10:17:55

Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt Đề án 01 nên chất lượng hoạt động hệ thống chính trị cấp xã ở Gia Lộc được nâng cao, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Tổ bầu cử khu dân cư số 10, thị trấn Gia Lộc kiểm tra, rà soát phiếu bầu trước khi bầu cử trưởng khu nhiệm kỳ 2022-2024 (ảnh tư liệu)
Sau hơn 5 năm thực hiện Đề án 01-ĐA/TU ngày 29.8.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016 - 2020, huyện Gia Lộc đã trở thành điểm sáng với nhiều chỉ tiêu sớm đạt và vượt kế hoạch.

Mỗi thôn, khu dân cư có 1 chi bộ    

Trước tháng 5.2019, thôn Thượng Bì, xã Yết Kiêu (cũ) thuộc huyện Gia Lộc có 3 chi bộ gồm: xóm Ngò, xóm Chợ và xóm Đình. Tháng 5.2019, thôn Thượng Bì được tách thành Thượng Bì 1 và Thượng Bì 2. Việc chia tách thôn được xã Yết Kiêu gắn với thực hiện Đề án 01, trong đó thực hiện nghiêm việc tổ chức kiện toàn theo mô hình mỗi thôn có 1 chi bộ. Theo đó, xã đã sắp xếp kiện toàn lại 3 chi bộ thôn (cũ) thành 2 chi bộ Thượng Bì 1, Thượng Bì 2. 

Từ ngày 1.12.2019, 3 xã Yết Kiêu, Gia Hòa, Trùng Khánh được sáp nhập thành xã Yết Kiêu. 3 Đảng bộ xã từ chỗ có 19 chi bộ nông thôn (trước khi chia tách, sáp nhập) chỉ còn 16 chi bộ (mỗi thôn 1 chi bộ). Ông Vũ Quý Hỡi, Bí thư Đảng ủy xã Yết Kiêu cho biết thực hiện Đề án 01, từ đầu năm 2017, Đảng bộ xã đã sớm rà soát, đánh giá thực tế địa phương, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp, có lộ trình cụ thể. Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, quá trình tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, xã yêu cầu các chi bộ phải gắn việc sáp nhập chi bộ với những thôn, khu dân cư (KDC) có từ 2 chi bộ trở lên. Nhờ đó, ngay sau khi kiện toàn chia tách, sáp nhập, các thôn đã kiện toàn chi bộ, bảo đảm mỗi thôn 1 chi bộ, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động.

Trước khi triển khai thực hiện Đề án 01, huyện Gia Lộc có 121 thôn, KDC. Trong đó 114 thôn có 1 chi bộ, 4 thôn có 2 chi bộ, 3 thôn có 3 chi bộ. Sau khi thực hiện chia tách, sáp nhập, chuyển giao đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 788 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gắn với thực hiện mục tiêu của Đề án 01, từ tháng 12.2019 đến nay, huyện Gia Lộc có 104 thôn, KDC, trong đó 102 thôn, KDC có 1 chi bộ (chiếm 98,1%), chỉ có 2 thôn có 2 chi bộ là An Cư (xã Đức Xương) và Nam Cầu (xã Phạm Trấn). 

Gia Lộc cũng quán triệt các địa phương thực hiện nghiêm việc bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, KDC. Yêu cầu các địa phương phải làm tốt công tác nhân sự trưởng thôn, KDC nhiệm kỳ 2017-2019, phấn đấu 100% số trưởng thôn, KDC là đảng viên. Những địa phương nào thực sự khó khăn về nhân sự phải bố trí công chức xã, thị trấn được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý làm bí thư chi bộ. Tổ chức bầu trưởng thôn, KDC trước, đại hội chi bộ sau. Kết quả, nhiệm kỳ trưởng thôn, KDC 2017 - 2019, huyện có 114/121 bí thư chi bộ thôn, KDC đồng thời là trưởng thôn, KDC (chiếm 94,2%), 7/121 bí thư chi bộ do cán bộ, công chức xã kiêm nhiệm. Nhiệm kỳ 2019-2022, huyện Gia Lộc đã đạt mục tiêu 100% số bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, KDC.
 
Thực hiện Đề án 01, xã Đoàn Thượng hiện có 11 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, giảm 7 người so với trước. Trong ảnh: Thường trực Đảng ủy xã Đoàn Thượng họp triển khai đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Giảm mạnh số người hoạt động không chuyên trách 

Từ khi thực hiện Đề án 01, nhất là trong 2 năm 2017-2018, việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách gắn với tinh giản biên chế được Gia Lộc thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế cán bộ, công chức và bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Đề án 01. Huyện kiên quyết chỉ đạo không bố trí 2 chức danh riêng (bí thư chi bộ, trưởng thôn) cho các thôn, KDC, cấp xã mỗi người kiêm nhiệm từ 2 - 3 chức danh. Đối với những địa phương không thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế, giảm số người hoạt động không chuyên trách theo lộ trình thì huyện sẽ không cấp kinh phí chi trả...  

Đến nay, các địa phương đã thực hiện tinh giản 140 biên chế cán bộ, công chức và 167 người hoạt động chuyên trách cấp xã, đạt kế hoạch; tinh giản 331 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, KDC, vượt 3,11% kế hoạch. 

Việc sắp xếp mô hình ban công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội cũng có nhiều chuyển biến. Trước khi thực hiện Đề án 01, huyện Gia Lộc có 377 người là ủy viên ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội, sau khi thực hiện còn 216 người, giảm 161 người, vượt 2,7% so với kế hoạch. 

Ông Nguyễn Trung Kết, Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Thượng cho biết ngay khi có Đề án 01 và hướng dẫn của Huyện ủy Gia Lộc, địa phương đã chủ động sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách gắn với tinh giản biên chế. Xã bố trí, sắp xếp phân công nhiệm vụ đối với người hoạt động không chuyên trách theo các chức danh, bảo đảm không vượt quá số lượng quy định, bố trí mỗi người kiêm nhiệm từ 2-3 chức danh. Đội ngũ cán bộ, công chức xã thực hiện việc kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở xã và ở thôn phù hợp vị trí công việc và thực tế địa phương. Năm 2017, xã có 18 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, đến nay còn 11 người, giảm 7 người; từ 21 biên chế giảm còn 17 biên chế. Đoàn Thượng cũng là một trong những xã có số biên chế và người hoạt động không chuyên trách giảm nhiều nhất huyện Gia Lộc. 

Ông Vũ Văn Cấp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lộc khẳng định sau 5 năm thực hiện Đề án 01 đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân về sự cần thiết trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị cấp xã; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án 01 vừa tổ chức đầu tháng 8, Huyện ủy Gia Lộc vinh dự là 1 trong 5 cấp ủy cấp huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 01.
 
HÀ VY