Huy động nguồn lực phục vụ tuyên truyền chính trị trên mạng xã hội

THỨ BẢY, 10/09/2022 09:50:08

Những năm qua, tỉnh ta luôn quan tâm huy động, sử dụng nguồn lực cho công tác tuyên truyền chính trị trên mạng xã hội và đã mang lại kết quả tích cực.


Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phối hợp Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 (Ảnh tư liệu: Ninh Tuân)

Kết quả hoạt động tuyên truyền chính trị thể hiện ở 4 nội dung cơ bản: lĩnh vực lý luận chính trị; hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền thông; đấu tranh ngăn chặn, xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội; phản bác thông tin sai sự thật, xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.

Trong đó, tỉnh chỉ đạo trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố, Trường Chính trị tỉnh lồng ghép nhiều chuyên đề về đấu tranh phản bác trên không gian mạng vào các lớp tập huấn nhằm định hướng, hỗ trợ học viên nhận diện, tham gia đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh (Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch) đã thiết lập và duy trì hiệu quả kênh thông tin chính danh trên Facebook, Fanpage “Xứ Đông văn hiến”. Đến nay, trang “Xứ Đông văn hiến” có hơn 15.000 lượt người thích (like), hơn 14.000 người theo dõi và đăng tải, chia sẻ hơn 10.000 bài viết có nội dung về các sự kiện chính trị của tỉnh, của huyện và cơ sở. Ngoài ra, trang Zalo official Tuyên giáo Hải Dương thường xuyên đăng tải thông tin thuộc các lĩnh vực hướng tới người sử dụng điện thoại thông minh có sử dụng Zalo. Sở Thông tin và Truyền thông duy trì hoạt động Fanpage “Trang tin Hải Dương”, trang Zalo “Chính quyền điện tử Hải Dương” để cung cấp nhiều thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo, điều hành của Hải Dương. Từ năm 2021, ứng dụng “Smart Hải Dương” có 1,3 triệu người sử dụng điện thoại thông minh của tỉnh cài đặt và sử dụng. Nhiều địa phương, đơn vị của tỉnh thành lập các trang, nhóm như Thành Đông ngày mới, Sen hồng, Tứ Kỳ 24h, góc nhìn Thành Đông, Kim Thành kết nối, xứ Đông Group… đã thu hút đông đảo người theo dõi, chia sẻ, tương tác thông tin tích cực hằng ngày. Ở cấp xã, MTTQ và các đoàn thể, cơ quan công an cũng thành lập các trang, nhóm để tuyên truyền cho nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ngoài ra, có hàng trăm nhóm mang tên doanh nghiệp, theo địa danh; hàng nghìn nhóm tự phát thu hút những người cùng công việc, nghề nghiệp, tuổi tác, giới tính cùng tham gia tương tác, chia sẻ thông tin góp phần tích cực vào công tác thông tin, tuyên truyền chính trị ngày một hiệu quả.

Cùng với kết quả đạt được, việc xây dựng, sử dụng lực lượng trong tuyên truyền chính trị trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế cần quan tâm khắc phục như việc tạo tài khoản mạng xã hội còn dễ dàng dẫn đến kẻ xấu có thể lợi dụng tạo tài khoản mang tên tổ chức, cá nhân có uy tín để tuyên truyền nội dung xấu độc. Thông tin đăng tải trên mạng xã hội ở nhiều lĩnh vực, chủ đề, thể loại được trộn lẫn nên thiếu chuyên đề, sắp xếp thiếu hệ thống (dễ bị trôi) nên người đọc khó tìm theo nhóm chủ đề. Công cụ tìm kiếm cho kết quả trên các trang web nhiều hơn trên các trang mạng xã hội nên người muốn xem lại thông tin gặp khó khăn.

Thời gian tới, công tác tuyên truyền trên mạng xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục xác định đối tượng hướng tới là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân sống ở trong và ngoài nước, kể cả người nước ngoài đến học tập, làm việc, sinh sống ở Việt Nam. Nội dung tiếp tục tập trung tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; giới thiệu về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, bám sát những vấn đề cốt lõi, mục tiêu tổng quát về chiến lược, định hướng phát triển của tỉnh Hải Dương suốt cả nhiệm kỳ, chủ đề của từng năm đấu tranh chống mọi thủ đoạn tuyên truyền của các thế lực thù địch, chống những quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động, bài trừ các loại hủ tục lạc hậu, văn hoá đồi trụy trong nội bộ nhân dân. 

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác này, Ban Chỉ đạo 35 các cấp của tỉnh tiếp tục bám sát, thực hiện tốt sự hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương; tích cực phối hợp, đổi mới, huy động các nguồn lực xây dựng lực lượng, đầu tư thời gian, trang thiết bị, kinh phí. Các cơ quan báo chí cần tăng cường bám sát các sự kiện chính trị quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, tình hình thực tiễn để phản ánh nhanh, kịp thời, chính xác, thiết thực đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước cũng như của tỉnh; phản ánh kịp thời gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài, thông tin tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Khuyến khích người có uy tín, có ảnh hưởng tốt trong xã hội, tham gia chia sẻ, thông tin... 

LÊ VĂN BẰNG
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy