Nam Sách có 11 chi bộ, đảng bộ đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới

THỨ BA, 20/09/2022 14:45:00

Từ đầu năm đến ngày 19.9, huyện Nam Sách đã kết nạp 108 đảng viên mới, đạt 72% chỉ tiêu năm 2022.

Đến nay, huyện có 11 chi bộ, đảng bộ đã đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2022. 3 đảng bộ vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới là Đảng bộ xã Hiệp Cát, Đảng bộ Khối chính quyền (cùng vượt chỉ tiêu 1 đảng viên) và Đảng bộ Trường THPT Nam Sách (vượt chỉ tiêu 3 đảng viên).

8 tổ chức cơ sở đảng đã đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2022 là đảng bộ các xã: Nam Chính, Thái Tân, An Bình, Cộng Hòa và các chi bộ: Viện kiểm sát nhân dân huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng 899. 
PHONG TUYẾT