Số đảng viên mới kết nạp ở Kinh Môn vượt cả năm ngoái

THỨ TƯ, 07/09/2022 11:14:36

Theo Ban Tổ chức Thị ủy Kinh Môn, từ đầu năm đến ngày 5.9, Đảng bộ thị xã đã kết nạp 166 đảng viên, đạt 87,4% chỉ tiêu tỉnh giao cả năm (190 đảng viên), vượt 15 đảng viên so với cả năm 2021.

Đây là một trong số ít các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy kết nạp được nhiều đảng viên với tiến độ nhanh, là điển hình của tỉnh. Với tiến độ này, nhiều khả năng Kinh Môn sẽ đạt hoặc vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên tỉnh giao. Năm 2021, Đảng bộ thị xã Kinh Môn kết nạp đảng viên mới vượt 1% kế hoạch đề ra.

Các tổ chức cơ sở đảng thuộc Thị ủy Kinh Môn kết nạp nhiều đảng viên mới là Đảng bộ các phường, xã Thái Thịnh, Minh Tân, Duy Tân, Quang Thành, Lạc Long và Trung tâm Y tế thị xã.

Trong số các đảng viên mới kết nạp có 130 đảng viên nữ, chiếm 78,3%. 109 đảng viên có trình độ chuyên môn đại học, chiếm 65,7%. Về cơ cấu, số đảng viên mới kết nạp là công chức, viên chức chiếm 72,3%, nông dân chiếm 16,3%, công nhân 7,8%, học sinh 3,6%.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng ở thị xã Kinh Môn thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú để kết nạp đảng viên mới, nỗ lực thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng được giao.
PV