Tất cả các chi bộ ở Thanh Miện đã nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu dân cư

THỨ BA, 04/10/2022 15:03:00

Đây cũng là nhiệm kỳ thứ 3 huyện Thanh Miện thực hiện việc này.


Chi bộ thôn Hoàng Tường, xã Tân Trào tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Đến ngày 3.10, toàn bộ 234 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở ở huyện Thanh Miện đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đạt tỷ lệ 100%.

Các chi bộ đã thực hiện đúng hướng dẫn của cấp trên, bầu một lần đủ số lượng và kiện toàn chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là nhiệm kỳ thứ 3, huyện Thanh Miện thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu dân cư. Tất cả 83 người là trưởng thôn, khu dân cư đều là đảng viên và được đại hội tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đạt tỷ lệ 100%.
 
ĐQ