[Đồ họa] Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

THỨ TƯ, 03/08/2022 16:28:48

So với quy định 102-QĐ/TW ngày 28.8.2018, Quy định 69-QĐ/TW ngày 6.7.2022 về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm đã bổ sung và nêu cụ thể các trường hợp chưa kỷ luật, không hoặc miễn kỷ luật...