Liên hoan văn nghệ kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

THỨ BA, 28/07/2020 19:35:59

Sáng 28.7, Liên đoàn Lao động các huyện Bình Giang, Gia Lộc tổ chức liên hoan văn nghệ công nhân, viên chức, lao động.


Tiết mục tham gia liên hoan của cụm công đoàn cơ sở xã Vĩnh Hồng (Bình Giang)

Liên hoan văn nghệ công nhân, viên chức, lao động huyện Bình Giang có 15 đội thi, đại diện cho 50 công đoàn cơ sở (CĐCS). 17 đội thi tham gia liên hoan của huyện Gia Lộc, đại diện cho 64 CĐCS.

Các tiết mục trình diễn tại liên hoan có chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ, tổ chức công đoàn, nét đẹp của người lao động... 

Kết quả, 2 tiết mục của CĐCS khối Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và cụm CĐCS xã Hồng Khê giành giải A tại liên hoan văn nghệ công nhân, viên chức, lao động huyện Bình Giang. 2 tiết mục của cụm CĐCS xã Phạm Trấn và cụm CĐCS thị trấn Gia Lộc đoạt giải A liên hoan huyện Gia Lộc.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2020).

THANH NGA