​Phát hành sách Lãnh đạo và trí thức tiêu biểu tỉnh Hải Dương

THỨ SÁU, 14/01/2022 20:22:35

Cuốn sách giới thiệu sơ lược về lãnh đạo và trí thức tiêu biểu có nhiều đóng góp công sức, trí tuệ trên các lĩnh vực như chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, nghệ thuật...


Cuốn sách Lãnh đạo và tri thức tiêu biểu tỉnh Hải Dương (1930-2020) dày 363 trang

Tỉnh ủy vừa giao Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh phát hành hơn 600 cuốn sách Lãnh đạo và trí thức tiêu biểu tỉnh Hải Dương (1930-2020).

Cuốn sách giới thiệu sơ lược về lãnh đạo và trí thức tiêu biểu có nhiều đóng góp công sức, trí tuệ trên các lĩnh vực như chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, nghệ thuật...  cho tỉnh.

Nội dung chính gồm 2 phần. Phần 1, giới thiệu 102 đồng chí lãnh đạo tiêu biểu được sắp xếp theo trình tự: Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng và tương đương; Bí thư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Tỉnh ủy lâm thời Hải Dương (giai đoạn từ tháng 6.1940 đến tháng 4.1945); Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ; Thứ trưởng và tương đương; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương người Hải Dương từ năm 1930 đến nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026).

Phần 2 giới thiệu trí thức tiêu biểu là các nhà khoa học đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng cấp Nhà nước, Nhà giáo Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân, Giáo sư, Phó Giáo sư, những người có học vị tiến sĩ chủ trì 3 công trình khoa học cấp tỉnh và tương đương trở lên; trí thức chủ trì 5 công trình khoa học cấp tỉnh và tương đương trở lên.

Sách do Liên hiệp Các hội khoa học, kỹ thuật tỉnh biên soạn, dày 363 trang. 

PV