Bảo đảm khoảng cách nuôi giữa đàn ong ngoại và ong nội

THỨ NĂM, 01/04/2021 08:37:20

Hiện nay, một số hộ nuôi ong mật ở xã Thượng Quận và phường An Sinh (Kinh Môn) bức xúc về việc đàn ong ngoại di chuyển đến đặt tại địa phương nhưng không bảo đảm khoảng cách quy định.

Đây là giống ong Ý, khỏe và đông hơn so với đàn ong nội. Khi nuôi với mật độ dày và gần với đàn ong nội sẽ xảy ra hiện tượng tranh cướp mật, cắn phá gây thiệt hại cho đàn ong nội. Theo quy định, đàn ong nội và ong ngoại cần đặt cách nhau 2 km.

Đề nghị UBND các địa phương tăng cường quản lý các đàn ong di chuyển từ nơi khác đến, bảo đảm nguồn gốc và an toàn dịch bệnh; các điểm đặt ong mật phải bảo đảm khoảng cách, tránh gây thiệt hại cho người chăn nuôi.

NGUYỄN HÒA (Kinh Môn)