Cần dán mã QR trên các phương tiện giao thông công cộng

THỨ BA, 11/05/2021 09:43:39

Đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo việc dán mã QR trên các phương tiện giao thông công cộng.

Các phương tiện công cộng chưa được dán mã QR mà chỉ có bảng hướng dẫn phòng chống dịch
Việc thực hiện kiểm tra, giám sát khai báo y tế lịch trình di chuyển của người dân thông qua mã QR đã được thực hiện từ cuối tháng 2 vừa qua. Cùng với những ứng dụng như Bluezone, NCOVI… mã QR đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch.

Dù vậy, ứng dụng mã QR hiện chỉ được thực hiện tại các chốt kiểm soát dịch, các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và địa điểm công cộng như siêu thị, chợ truyền thống, nhà hàng… Các phương tiện công cộng chưa ứng dụng mã này mà chỉ dán bảng hướng dẫn phòng chống dịch. Bên cạnh công tác điều tra dịch tễ, hiệu quả của việc truy vết các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm và tiếp xúc gần với người bệnh trên các phương tiện công cộng sẽ được nâng cao nếu ứng dụng mã QR.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo việc dán mã QR trên các phương tiện giao thông công cộng. Người dân nâng cao ý thức trong khai báo y tế điện tử thông qua mã QR, các ứng dụng như Bluezone, NCOVI… tại các địa điểm công cộng.
NAM KHÁNH (TP Hải Dương)