Sở Tài nguyên và Môi trường không tổ chức hội thảo, thu kinh phí

THỨ NĂM, 08/04/2021 10:05:31

Ngày 7.4, Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định trong thời gian qua và hiện tại sở không tổ chức bất kỳ cuộc hội thảo, không đề nghị ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19...


Văn bản thông báo thông tin giả mạo của Sở Tài nguyên và Môi trường

Gần đây, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh nhận được điện thoại của một số đối tượng tự xưng là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị doanh nghiệp ký nhận bưu phẩm là tài liệu, giấy tờ để tham gia hội thảo về môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức, thanh toán 1,3 triệu đồng khi nhân viên giao bưu phẩm đến. Có trường hợp đề nghị thêm kinh phí ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19.

Trước thông tin trên, ngày 7.4, Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định trong thời gian qua và hiện tại sở không tổ chức bất kỳ cuộc hội thảo, không gửi tài liệu, không thu kinh phí tài liệu, không đề nghị ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19 đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nào.

Đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nêu cao cảnh giác.

TRANG NGÂN (TP Hải Dương)