[Đồ họa] Bộ Y tế đề xuất chưa coi COVID-19 là bệnh lưu hành

THỨ HAI, 15/08/2022 10:48:26

Đề xuất tiếp tục coi COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, chưa coi là bệnh lưu hành và chưa công bố hết dịch COVID-19 là nội dung Bộ Y tế vừa trình Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.