​Đủ thuốc sử dụng đến hết tháng 5

THỨ NĂM, 23/03/2023 08:59:16

Theo Sở Y tế, thuốc dự trữ tại các đơn vị y tế trong tỉnh đủ sử dụng đến hết tháng 5.2023.

Tuy nhiên, có thể xảy ra thiếu hụt một số thuốc nhưng không phổ biến, chỉ cục bộ theo thời điểm, ở một số đơn vị, địa phương...

Thiếu thuốc không chỉ ở Hải Dương mà là tình trạng chung của cả nước. Để tháo gỡ khó khăn này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 3.3 và Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4.3, giúp các đơn vị y tế tháo gỡ nút thắt trong thực hiện mua sắm vật tư y tế, thuốc...

UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với gói thầu thuốc tập trung năm 2023-2024. Sở Y tế đã đăng tải trên hệ thống đấu thầu quốc gia và đang khẩn trương triển khai quy trình đấu thầu thuốc qua mạng theo quy định. Dự kiến đến cuối tháng 4.2023 sẽ có kết quả, làm căn cứ cho các đơn vị mua sắm. Đối với các loại thuốc do đơn vị tự tổ chức đấu thầu, Sở Y tế đã phối hợp tổ chức nhiều đợt tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ đấu thầu, đấu thầu qua mạng; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuốc năm 2023-2024, tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt... 
PV