Hải Dương được cấp hơn 4,2 triệu liều vaccine phòng Covid-19

THỨ NĂM, 11/08/2022 11:11:13

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến ngày 9.8, Hải Dương đã được Bộ Y tế cấp 4.267.088 liều vaccine phòng Covid-19 các loại. Toàn tỉnh đã tiêm 4.170.750 liều, còn tồn 96.338 liều.

Số vaccine còn lại tập trung nhiều ở TP Hải Dương với 16.370 liều, huyện Cẩm Giàng 14.162 liều, thị xã Kinh Môn và huyện Bình Giang mỗi nơi trên 10.000 liều… Các huyện, thị xã, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 theo chỉ đạo của tỉnh cho các nhóm đối tượng, không để tồn đọng kéo dài hoặc hết hạn.
 
Đến ngày 9.8, toàn tỉnh có 1.031.824 người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 3 mũi vaccine (đạt 76,77%), 91.272 người tiêm mũi 4 (tính cả số người đã đăng ký nhưng chưa tiêm, đạt gần 41%); 72.836 trẻ từ 12-17 tuổi tiêm 3 mũi (đạt 46,2%); 167.672 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm 1 mũi (đạt 70,51%) và 91.090 trẻ tiêm 2 mũi (đạt 38,3%). 
 
Huyện Nam Sách có tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 3 mũi thấp nhất tỉnh. TP Chí Linh có tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm 4 mũi thấp nhất tỉnh. Huyện Tứ Kỳ có tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm 1 mũi thấp nhất tỉnh. TP Hải Dương có tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm 2 mũi và trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm 3 mũi thấp nhất tỉnh.
NGUYỄN TIẾN