Hải Dương thành lập 2 cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 tại trại giam

CHỦ NHẬT, 23/01/2022 20:27:13

Ngày 22.1, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập 2 cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trại tạm giam Công an tỉnh.


Cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 số 1 được thành lập tại Trại tạm giam Công an tỉnh ở phường Thanh Bình (TP Hải Dương)
Cơ sở 1 sử dụng nguyên trạng 4 buồng tại khu A thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh ở phường Thanh Bình (TP Hải Dương). Cơ sở này có quy mô 100 giường bệnh. 

Cơ sở 2 quy mô 200 giường bệnh, sử dụng nguyên trạng 4 khu (khu A, B, C, D) Phân trại quản lý phạm nhân thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh ở phường Đồng Lạc (Chí Linh). Bệnh xá Công an tỉnh chịu trách nhiệm phụ trách chuyên môn tại khu vực này.

Giám đốc Công an tỉnh phân công cán bộ phụ trách và đề xuất, điều động nhân lực thực hiện nhiệm vụ tại đây.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế xây dựng phương án huy động nhân lực hỗ trợ khi Công an tỉnh đề nghị; Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý nước thải, rác thải…
PV