Hội Đông y TP Chí Linh điều trị trên 12.500 lượt bệnh nhân

THỨ BẢY, 25/06/2022 16:27:23

Sáng 25.6, Hội Đông y TP Chí Linh tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Lãnh đạo TP Chí Linh tặng hoa, chúc mừng đại hội

Hội Đông y thành phố hiện có 115 hội viên sinh hoạt tại 4 cơ sở hội. Nhiệm kỳ qua, Hội Đông Y TP Chí Linh đã khám cho gần 380 nghìn lượt người, trong đó điều trị bằng đông y cho trên 12.500 lượt bệnh nhân... 

Hội còn phối hợp các trạm y tế cơ sở xây dựng vườn thuốc nam với hàng trăm loại cây thuốc nhằm đáp ứng nguồn nguyên liệu thuốc, chữa bệnh cho nhân dân; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong khám chữa bệnh.

Đại hội đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới; hiệp thương bầu Ban Chấp hành hội khóa mới gồm 17 người.

TRUNG TUÂN