[Infographics] Phân loại cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ

THỨ TƯ, 20/10/2021 17:06:19

Theo Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, có 4 cấp độ dịch tương ứng với các màu xanh, vàng, cam và đỏ.