Tái phạm hút thuốc lá tại Công ty TNHH BEST Pacific Việt Nam sẽ bị cho thôi việc

THỨ HAI, 26/09/2022 14:34:00

Công ty TNHH BEST Pacific Việt Nam (100% vốn Hong Kong, Trung Quốc) ở khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền là doanh nghiệp tiêu biểu về xây dựng mô hình nhà máy không khói thuốc.

Công ty đã thành lập ban 8S gồm: đại diện tổ trưởng các xưởng sản xuất, công đoàn doanh nghiệp, bảo vệ nhà máy để kiểm soát an ninh, an toàn và giám sát hành vi hút thuốc. 

Người lao động hút thuốc trong nhà máy bị cảnh cáo bằng văn bản, nếu tái phạm sẽ bị cho thôi việc. Tất cả các khách hàng vào làm việc đều được bảo vệ nhắc nhở, tuyên truyền không hút thuốc. Khu vực nhà ăn, cửa ra vào phân xưởng đều lắp biển cấm hút thuốc lá. Vào quý IV hằng năm doanh nghiệp tổ chức giải chạy nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về bảo vệ môi trường và xây dựng nhà máy không khói thuốc.   

Công ty TNHH BEST Pacific Việt Nam chuyên sản xuất các sản phẩm liên quan đến vải.
PV