Thành lập thêm một cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Tứ Kỳ

THỨ BA, 07/12/2021 20:01:29

Ngày 7.12, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đã ký quyết định thành lập Cơ sở 5 thuộc Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ để thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại UBND xã Tứ Xuyên cũ

Cơ sở 5 sử dụng nguyên trạng trụ sở Trường THPT Cầu Xe ở xã Cộng Lạc, quy mô 300 giường bệnh; thời gian hoạt động từ 7 giờ 30 ngày 6.12 cho đến khi được cấp có thẩm quyền giải thể.

Cơ sở 5 chịu trách nhiệm thu dung, điều trị cho người bệnh Covid-19 theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và Sở Y tế Hải Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại Cơ sở 5. Xây dựng phương án huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị phù hợp với quy mô của cơ sở theo từng giai đoạn. Đề xuất với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Cở sở 5 để vận hành cơ sở an toàn…

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định thành lập 3 cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại huyện Tứ Kỳ, gồm: Cơ sở 2 (sử dụng nguyên trạng trụ sở UBND xã Tứ Xuyên cũ, quy mô 100 giường bệnh, hoạt động từ 7 giờ 30 ngày 29.11); Cơ sở 3 (sử dụng nguyên trạng trụ sở UBND xã Đông Kỳ cũ, quy mô 90 giường bệnh, hoạt động từ 14 giờ ngày 30.11); Cơ sở 4 (sử dụng nguyên trạng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tứ Kỳ ở xã Đại Sơn, quy mô 350 giường bệnh, hoạt động từ 13 giờ ngày 1.12.).

Cả 4 cơ sở trên đang thu dung, điều trị cho tổng số 378 bệnh nhân Covid-19, chủ yếu không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

PV