Toàn bộ công nhân Công ty TNHH Nissei Việt Nam âm tính lần 2

THỨ BẢY, 27/11/2021 09:44:15

Toàn bộ mẫu xét nghiệm của công nhân Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam đã cho kết quả âm tính lần 2.

Công nhân, lao động của Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam âm tính lần 2 với SARS-CoV-2
Sáng 27.11, đại diện Công đoàn Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam (khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng) cho biết toàn bộ mẫu xét nghiệm lần 2 của cán bộ, công nhân, lao động đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

Các trường hợp F1 của công ty cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2. Các trường hợp F2 tiếp tục cách ly tại nhà cho đến khi F1 có kết quả âm tính lần 3. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch, an toàn trong sản xuất, ngày 29.11, công ty tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho cán bộ, công nhân, lao động. 

Hằng ngày, công ty vẫn tổ chức vệ sinh, khử khuẩn các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao; các tổ "An toàn Covid" thường xuyên kiểm tra tình hình phòng chống dịch tại các bộ phận.
MINH NGUYỆT