Trên 60% nhân lực ngành y tham gia Hội Điều dưỡng tỉnh

THỨ NĂM, 22/09/2022 15:04:35

Hồi Điều dưỡng tỉnh hiện có 24 chi hội, với 2.981 hội viên, chiếm trên 60% nhân lực của ngành y tế Hải Dương.

Trong những năm qua, hội thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp nghiên cứu khoa học điều dưỡng, sư phạm y học, phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý cho điều dưỡng trưởng... cho các hội viên.

Định kỳ 3-5 năm một lần, hội tổ chức hội thi điều dưỡng, hộ sinh giỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử của đội ngũ này. Trung bình mỗi năm, hội có hơn 30 đề tài lĩnh vực điều dưỡng được công nhận đề tài cấp cơ sở, nhiều đề tài được áp dụng hiệu quả. Các chi hội đều thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân...
 
PV