Tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 của trẻ em Hải Dương thấp hơn trung bình toàn quốc 

THỨ BA, 30/08/2022 17:37:27

Theo Sở Y tế, đến ngày 29.8, Hải Dương đã tiêm 4.331.394 liều vaccine phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng.


Tỷ lệ trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Hải Dương đã tiêm 1 mũi và 2 mũi vaccine phòng Covid-19 hiện đang thấp hơn mức trung bình toàn quốc

Tỉnh có 2 nhóm đối tượng có tỷ lệ tiêm vaccine cao hơn mức trung bình toàn quốc. Cụ thể, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên trong tỉnh đã tiêm 3 mũi đạt 78,2% (toàn quốc là 75,7%), đứng thứ 27/63 tỉnh, thành phố; tỷ lệ trẻ từ 12-17 tuổi đã tiêm 3 mũi đạt 61,4% (toàn quốc là 51,2%), đứng thứ 25/63 tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, tỉnh cũng còn 2 nhóm đối tượng có tỷ lệ tiêm thấp hơn so với mức trung bình toàn quốc. Cụ thể, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 4 mũi đạt 70,7% (toàn quốc là 74,4%), đứng thứ 47/63 tỉnh, thành phố; tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm 1 mũi đạt 82,4% (toàn quốc là 83,1%), đứng thứ 46/63 tỉnh, thành phố và tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm 2 mũi đạt 46,3% (toàn quốc là 53,7%), đứng thứ 43/63 tỉnh, thành phố.

BÌNH MINH