Ưu tiên đầu tư xây mới cho các công trình y tế đã bị xuống cấp trầm trọng

THỨ BA, 07/12/2021 20:41:01

Đó là đề nghị của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhằm khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất của các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã trình báo cáo kết quả giám sát chuyên đề thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế của các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo đã nêu rõ những khó khăn, hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế của các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh. Đó là công tác quy hoạch chi tiết bệnh viện, trung tâm y tế chưa được quan tâm đúng mức, chưa khai thác tối đa hiệu quả sử dụng đất ở một số đơn vị. Đa số các công trình chưa được xây dựng theo hướng hiện đại, một số công trình thiết kế chưa phù hợp với chức năng khám chữa bệnh của từng bệnh viện chuyên khoa. Nhiều công trình được tiếp nhận từ những đơn vị trước đây không phải thiết kế với công năng là bệnh viện. Nhiều công trình xây dựng từ những năm 70, đã qua hơn 50 năm sử dụng, được sửa chữa, cơi nới, nâng cấp nhiều lần đến nay đã xuống cấp trầm trọng, có công trình nguy cấp dẫn đến nguy cơ mất an toàn đối với người bệnh và đội ngũ nhân viên y tế, không bảo đảm vệ sinh môi trường

Một số bệnh viện còn nhỏ hẹp, chưa bảo đảm tỷ lệ diện tích xây dựng quy định. Một số cơ sở quy hoạch các tòa nhà chưa khoa học, xây dựng, sửa chữa cơi nới, chắp vá, hành lang nhỏ hẹp, chưa sử dụng hiệu quả diện tích đất hiện có.

Hệ thống xử lý chất thải rắn ở hầu hết các cơ sở y tế đã hỏng, không sử dụng được, phải thuê đơn vị ngoài định kỳ thu gom xử lý; hệ thống xử lý nước thải xuống cấp, lạc hậu; hệ thống thoát nước bề mặt của các cơ sở còn hạn chế, bất cập, thường bị ngập úng trong mùa mưa. Dù đã được đầu tư mua sắm từ nhiều nguồn nhưng các trang thiết bị mới đáp ứng được khoảng 30-40% danh mục theo định mức của Bộ Y tế và UBND tỉnh. Trang thiết bị y tế mới chỉ đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh thiết yếu, chưa có nhiều trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, nhất là trang thiết bị điều trị bệnh nhân Covid-19. Trong khi đó một số trang thiết bị được đầu tư từ ngân sách nhà nước nhưng không sử dụng hoặc sử dụng rất ít do chưa bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực hoặc nhu cầu của người dân, gây lãng phí cho ngân sách…

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, từ đó có giải pháp ưu tiên đầu tư xây mới các công trình đã xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng đến an toàn cho người bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh và một số trung tâm y tế cấp huyện. Việc lập quy hoạch chi tiết các cơ sở khám chữa bệnh theo hướng phù hợp với phát triển chuyên môn. Kịp thời lập danh mục dự án đầu tư công từ nguồn ngân sách tập trung của tỉnh giai đoạn 2021-2025, trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp gần nhất đối với một số công trình như các Bệnh viện: Mắt và Da liễu, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Tập trung đầu tư kinh phí hoàn thiện một số công trình còn thiếu của bệnh viện tuyến tỉnh. Ưu tiên xây dựng mới một số công trình cấp thiết của trung tâm y tế cấp huyện đang xuống cấp trầm trọng với tầm nhìn dài hạn theo quy hoạch chi tiết của các cơ sở y tế. Chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong việc nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng của một số đơn để có cơ sở cấp kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa công trình...

Theo báo cáo, hiện nay, toàn tỉnh có 22 cơ sở khám chữa bệnh công lập, trong đó có 1 bệnh viện đa khoa (hạng I), 9 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh (1 bệnh viện hạng I, 6 bệnh viện hạng II, 2 bệnh viện hạng III); 12 trung tâm y tế cấp huyện (5 Trung tâm hạng II, 7 Trung tâm hạng III); 235 trạm y tế xã, phường, thị trấn (234/235 trạm y tế tuyến xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế).

HÀ NGA